rullare79

TjänsterBeställ
Ledningsseminarium ”Offensiv lönsamhetsstyrning med ABC” ca 2 tim
Introduktion till Lean (Flödesspelet eller Lego-spelet) ca 6 tim
Kundlönsamhet med ABC
Produktlönsamhet med ABC
”Cross Profit Chart” med ABC
Overheadkostnader med ABC
Processeffiktivisering med ABC
Leverantörslönsamhet med ABC
Balanced Scorecard med ABC
IT Program

 

Beställarens uppgifter

Kontaktperson: *

Företag: *

Telefon: *

Önskat datum:

Önskat klockslag:

Plats:

Meddelande:

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB