rullare100

Referenser

 

Volvo Penta

En omfattande slakt på heliga kor…

Det blev en överraskning på 1990-talet för Industridivisionen på Volvo Penta. När de efter en lönsamhetsanalys såg att endast 3 av 100 kunder var lönsamma.

ABC-Konsulterna tog sedan varje kvartal fram löpande lönsamhetsanalyser som steg för steg bidrog till att bryta en negativ spiral med förluster och beslut baserade på magkänsla.

På 1,5 år vändes verksamheten från stora förlustresultat till god och varaktig vinst.

Förbättringen uppnåddes efter en omfattande slakt på heliga kor…..

Sedan dess arbetar hela Volvo Penta med samma koncept vilket bidragit till att Volvo Penta haft en stabil lönsamhet och varit ett av Volvokoncernens mest lönsamma och växande affärsområden.

Ett vandringspris, ”ABC Award”, har instiftats som årligen tilldelas den marknad i världen som nått bästa resultat.

Fakta: Volvo Penta, marknadsför och levererar motorer och drivsystem till fritidsbåtar, fartyg och industriapplikationer.
Omsättning: 12 Mdr

Göran Gummeson VD

 

Göteborgs Hamn

Hemligt framgångsvapen avslöjat!

Två lönsamhetsanalyser ledde till en handlingsplan. Fem områden identifierades och personalen fick ansvar att leda Göteborgs Hamns järnvägsverksamhet in på rätt spår. Snabb expansion hade lett till brist på personalresurser och ineffektivitet i organisationen.

– Det är dock inte lätt att förändra arbetssätt och företagskultur i en traditionstyngd bransch. Då krävs klara mål och raka tydliga budskap, säger Eric Nilsson, dåvarande vice VD i Göteborgs Hamn.

Fakta: Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn.
Omsättning: 1,5 Mdr.

Eric Nilsson VD (dåvarande)

 

BabyBjörn

Vi behöver sällan tveka!

– Lönsamhetskartan från ABC-Konsulterna är ett fenomenalt beslutsunderlag. Den gör att vi sällan behöver tveka när vi ska vidta åtgärder, säger Ulf Ingemarsson, vVD och Daniel Svensson, logistikchef.

BabyBjörn har som mål att underlätta vardagen för småbarnsfamiljer genom att utveckla innovativa produkter för barn upp till tre år. Produkterna är bla bärselar, babysitters, resesängar, köks- och badrumsprodukter som säljs i över 25 länder.

ABC-Konsulterna tar och har tagit fram lönsamhetskartor till BabyBjörn sedan 2002.

– Lönsamhetskartorna har även stort värde för ledningens och styrelsens arbete, avslutar Ulf Ingemarsson, vVD.

Björn Jakobson grundare och VD för BabyBjörn fick Exportrådets utmärkelse ”Årets Exportföretag” år 2005.

Fakta: BabyBjörn, marknadsför och utvecklar produkter för barn upp till tre år.
Omsättning: 400 Mkr

Björn Jakobson, VD tar emot utmärkelsen ”Årets Exportföretag 2005” ur Kungens hand. (Fotograf: Håkan Flank, Exportrådet.)

 

HordaGruppen

Lönsamhetskartorna avslöjar sanningen!

”Det var en brutal sanning på många sätt, men äntligen fick vi svart på vitt. Redan under första året lyckades vi förbättra intäkterna och sänka kostnaderna med 5-7 miljoner kronor”, minns Lars Lejon, VD för HordaGruppen.

För HordaGruppen, som utvecklar och tillverkar plast- och gummiprodukter, förändrades mycket när ABC-Konsulterna gjorde entré. Efter den inledande omgången kom svaren.

”Det var aha-upplevelse! Nu kunde vi enkelt utläsa vilka artiklar som var lönsamma eller olönsamma och varför! Plötsligt hade vi underlag för att vidta en mängd åtgärder, både internt och externt”, säger Lars Lejon.

Arbetet med ABC-metoden har påverkat HordaGruppen. Man kan nästan prata om tiden före och efter ABC-Konsulternas entré i företaget.

Effekterna har sammantaget gett förbättringar på många miljoner. En bonuseffekt är att personalen blivit ännu mera medveten och engagerad.

– ”Arbetet med ABC-Konsultena är bland det roligaste jag gjort i min yrkesväg. Visst har det varit en del slit, men ser man till resultatet är det värt allt”, avslutar Lars Lejon.

Fakta: HordaGruppen marknadsför och tillverkar plast- och gummiprodukter.
Omsättning: 130 MKR

Lars Lejon, VD HordaGruppen

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB