rullare66

Värderingar

Enkelhet
Vi tror på enkelhet. Vi ”förvandlar” den ekonomiska redovisningen till enkla lönsamhets- och kostnadskartor som tydligt visar både VD och lagerpersonalen hur verkligheten ser ut och vad som behöver göras.

Öppenhet
Vi tror på ett ledarskap som fokuserar på positiva framgångsmönster! Genom ett positivt och öppet förhållningssätt gör ledningen allas arbete roligare och mer produktivit. Winwin!

Helhetstänkande
Vi tror att ledningen i dagens verksamheter ofta inte ser ”träden för skogen”. En gemensam helhetsbild är nödvändig för att ledningen ska kunna motivera och få alla att göra rätt saker och nå uppsatta mål.

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB