rullare12

Affärsidé

Öka lönsamheten varaktigt genom att:

– Ge ledningen och styrelsen i medelstora och större företag kunskap om vilka kunder, artiklar, tjänster och processer som genererar företagets vinst och förlust.

– Ge ledningen och styrelsen beslutsunderlag för att snabbare förbättra verksamheten genom att synliggöra framgångsmönster, öka kreativiteten och arbetsglädjen i organisationen.

Ge verksamhetsledningen i kommuner och landsting information om verksamhetens ”osynliga kostnader & intäkter” inklusive kostnadernas orsak-verkan-samband. Fånga framgångsmönster så att ledningen snabbare kan förbättra och utveckla sin verksamhet.

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB