rullare7

Om oss

Hur många kunder är lönsamma?

Normalt är bara ca 30% av kunderna lönsamma. Resten, 70% är faktiskt olönsamma. En ofta chockerande information för styrelse, VD och ledning. Vilka är lönsamma? Vilka är olönsamma? Vad gör vi åt detta?

Vår omtyckta ”Lönsamhetskarta” visar vad man tjänar pengar på och var skon klämmer. Den nya kunskapen gör att ledningen enklare och snabbare kan fatta rätt beslut i olika situationer.

Som VD blir du tydligare i dina budskap. Du får ett nytt grepp om din verksamhet. Du tar upp rätt frågor i ledningsgruppen. Och du ställer rätt krav på rätt person. Du blir automatiskt en bättre ledare, mer respekterad, mer omtyckt och mer offensiv

Vetskapen om lönsamhet per kund ger dig och hela organsiationen mer arbetsglädje. Viktigt för den yngre generationen. Forskning visar att framgångsrika organisationer ofta präglas av en kultur av öppenhet, engagemang och ständiga förbättringar. Med ABC-Konsulternas insats och erfarenhet kommer Ditt nya ledarskap att stå för detta!

Inom sjukvård och kommuner visar vi verksamhetens ”osynliga kostnader och kostnadssamband”. Tex vad kostar olika vårdkedjor? Hur förkortar vi vårdköerna, ledtiderna mm? Hur kan vi bättre utnyttja kritiska resurser som läkare, operationssalar, vårdplatser, magnetkameror mm.

Vi drivs av glädjen att se ledare och medarbetare växa!

Erik Orvarson, VD
ABC-KONSULTERNA

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB