rullare94

Kunder / marknader

 

Näringsliv

 • Verkstad
 • Gruvindustri
 • Plast/Gummi
 • Trä
 • El
 • Fordon
 • Byggvaror
 • Möbel
 • Belysning
 • Textil
 • Hygien
 • Media/Tryckeri
 • Kemi
 • Livsmedel
 • Transportföretag
 • Lager/Distribution
 • Tjänsteföretag
Sjukvård

Typ av uppdrag

 • Kostnad per undersökning
 • Kostnad per patient
 • Kostnad per vårdkedja
 • Kö- och processkostnader
 • Akutsjukvård
 • Privat vård
 • Kvinnojouren
Kommuner

Typ av uppdrag

 • Äldreomsorg (ÄO)
 • Kostnad per brukare (Socialförv.)
 • Kostnad per typ av vårdplats
Marknader

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och England

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB