rullare5

Vi sätter pris på ert och andras beteende

Alla vill spara kostnader, öka lönsamheten och bli effektivare. Eller hur?
Hemligheten att lyckas är inte att jobba mer eller fortare.

Hemligheten ligger i hur vi jobbar!
Ibland gäller det att lägga ner mycket tid och kraft i ett tidigt läge. Ibland är det tvärtom.

Först när vi vet slutresultatet och satt ett pris på vårt och andras beteende, vi vet hur verksamheten ska förbättras!
Små grepp kan ge stora effekter!

I 20 år har vi specialiserat oss på att sätta pris på mer eller mindre lyckade beteenden och arbetsprocesser.
På så sätt har vi hjälp företag och organisationer att förbättra sina verksamheter med miljontals kronor.

ABC-Konsulterna består av 10 konsulter i samverkan med lång erfarenhet från näringslivet och offentlig sektor. Vi är en av pionjärerna inom ”ABC” i Sverige och har svensk spetskompetens inom områdena: ABC (Activity Based Consulting), ABM (Activity Based Management), Processutveckling, Lean, Beslutsstödsystem och Relationsdatabaser.

Kontakta oss för mer information!

Copyright © 2018 ABC-Konsulterna AB